په کاسمیټیک کارولو کې غوره مستحکم ویټامین سي 3-O-Ethyl-L-ascorbic اسید