د چاغوالي درملنې لپاره د وزن له لاسه ورکولو درملو لارسیرین vs اورالیسټات جامع پرتله کول